Kalite Politikamız
Kalite Politikamız KALİTE POLİTİKAMIZ
Doğuş Elektrik’in en öncelikli amacı en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve müşteri
memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:
• Kanuni yükümlülük, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek
• Tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesinde en yüksek seviyeye ulaşmak
• Firma içi iletişimde kolektif akıl ve katılımcı yönetim ile kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu
bir takım çalışması sağlamak
• Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak
• Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Doğuş Elektrik çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken doğal çevrenin
korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda tüm faaliyetlerimizde gelecek nesiller için en iyi
şekilde korunması gerektiğine inandığımız çevre ile ilgili ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:
• Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirme anlayışı içerisinde hava, su ve toprak kirlenmesini
önlemek
• Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve kendiliğinden tabi olunan
kurallara uymak
• Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamak
• Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek
üretim faaliyetlerine dahil olmamak
• Doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden
kazanım hususlarına gereken özeni göstermek
• Tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve
öğretimi temin etmek.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Doğuş Elektrik çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı
ve güvenliğinin istisnasız sağlanması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususlarını ilk
öncelikleri arasında saymaktadır. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:
• Önceden önlem alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak
• İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak
• İSG ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak
• Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG
sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek

• Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Doğuş Elektrik çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken bilgi güvenliğini
konusundaki hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Firmamızın güvenilirliğini sağlamak ve
imajını korumak amacıyla, bilişim hizmetlerimizin tümünü gerçekleştirirken tüm bilgi varlıklarının
güvenliğini sağlamak en temel önceliğimizdir. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:
•  Sahip olunan tüm bilgi varlığını uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde
korumak
• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek
•  Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak
•  Kendi firmamız dahil olmak üzere tüm iştiraklerimize (müşterilerimize, tedarikçi ve iş
ortaklarımıza) ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki
 risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmek
•  Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve
bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık  yaratmak
•  Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin
oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline  getirmek.
Bize Ulaşın
İletişim Bilgileri Gürsel Mh. İkbal Sk. No:1A Doğuş İş Merkezi Çağlayan Kağıthane/İST.

Telefon / Fax :
+90 212 222 8989 / +90 212 222 88 95-96

+90 212 222 8989 / +90 212 222 88 95-96