Doğuş olarak 3 farklı iştirak altında sizlere ulusal ve uluslararası yeterlilikte hizmet sunuyoruz. Bu sayfada firmamızın Kalite, Çevre ve Bilgi güvenliği politakalarını sunmaktayız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamızın öncelikli amacı en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve müşteri

memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Kanuni yükümlülük, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek
 2. Tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesinde en yüksek seviyeye ulaşmak
 3. Firma içi iletişimde kolektif akıl ve katılımcı yönetim ile kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak
 4. Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak
 5. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamızın çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken doğal çevrenin

korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda tüm faaliyetlerimizde gelecek nesiller için en iyi

şekilde korunması gerektiğine inandığımız çevre ile ilgili ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirme anlayışı içerisinde hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek
 2. Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve kendiliğinden tabi olunan kurallara uymak
 3. Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
 4. Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek
 5. Doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.
 6. Tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız sağlanması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Önceden önlem alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 2. İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
 3. İSG ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
 4. Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
 5. Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken bilgi güvenliğini konusundaki hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Firmamızın güvenilirliğini sağlamak ve imajını korumak amacıyla, bilişim hizmetlerimizin tümünü gerçekleştirirken tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak en temel önceliğimizdir. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Sahip olunan tüm bilgi varlığını uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde
 2. Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek.
 3. Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak.
 4. Kendi firmamız dahil olmak üzere tüm iştiraklerimize (müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza) ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki  risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmek.
 5. Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık  yaratmak.
 6. Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline  getirmek

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE:

DOĞUŞ ELEKTRİK, websitemizin kullanımında kişisel bilgilerinizin güvenliğinin önemli olduğunun bilincindedir. Kişisel verilerinizin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere diğer ilgili mevzuata uygun olarak korunmasını görev addetmekteyiz. Bu yüzden hangi verileri muhafaza ettiğimizi ve hangilerini elemine ettiğimizi bilmenizi ve  bu gizlilik beyanı ile güvenlik önlemlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Doğuş Elektrik kişisel verileri sadece, ihtiyaç duyduğu amaçlara uygun olarak kullanır ve toplanan kişisel verilerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca korunmasını sağlar. Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya aşağıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket hizmet ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgilerin işleme alınarak sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişimin sürdürülmesi, aldığınız hizmetten duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Şirketimizle ilgili hizmetlerin, yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket merkezlerinin bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım, bakım, pazarlama ve istatistik hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek ve benzeri amaçlar ile işlenmektedir.

Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta, websitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Prensipte, kişisel verilerinizi açıklamadan, çevrim içi sunumumuzu kullanabilirsiniz Websitemizi kullanarak veriler koruma amaçlı sunucularımıza kaydedilir, örneğin, internet hizmet sağlayıcınız, bizim sitemize bağlanmak için kullandığınız websitesi, bizim sitemizden ziyaret ettiğiniz websiteler ve IP (internet protokol) adresiniz. Muhtemelen sizin kimliğinizi belirleyebilecek bu veriler bu amaçla kullanılmaz. Bu veriler istatistiksel açıdan kullanılır, ancak bireysel kullanıcılar isimsiz kalır. Harici organizasyonlara sunulan veriler konusunda teknik ve organizasyonel araçlarla veri güvenlik kurallarına uyulduğunu garanti ederiz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel veriler ancak bunları bize bildirmeniz durumunda toplanır; yani kayıt işleminin bir bölümü olarak, form veya e-postaların tamamlanmasıyla, ürün veya hizmet siparişinin bir bölümü olarak, veya sipariş edilen materyeller ile ilgili soru veya taleplerin bir bölümü olarak. Veritabanı ve içeriği şirketimizde ve sunucumuzda kalır. Kişisel verileriniz, sizin izniniz veya resmi bir talimat olmadan tarafımızdan veya temsilcilerimiz tarafından herhangi bir şekilde transfer edilmez.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü vb. ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yurt içindeki veya yurt dışındaki Doğuş grup şirketleri bünyesindeki şirketler ile paylaşılabilecektir.

İptal Etme Hakkı

Kişisel verilerinizi kullanma yetkinizi gelecek kullanımlarla ilgili istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Yapmanız gereken redaksiyon bölümü bilgilerinde yer alan e-posta adresine bir e-posta göndermenizdir.

Şirketimizin işlediği kişisel verilere ilişkin haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na www.dogus.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Cookie’lerin Kullanımı

Bazı websitelerinde cookieler kullanılarak sizin bireysel website kullanımınızı iyileştirilmektedir. Cookieler, oturum süresince kullanılan bilgisayarı tespit etmek üzere web sunucumuz tarafından gönderebilecek tanımlama bilgisi dosyasıdır. Birçok tarayıcılar bu Cookieleri otomatikman kabul edecek şekilde kurulmuştur. Ayrıca, cookielerin kaydedilmesini deaktive edebilir, veya Cookie bilgisayarınıza kaydedilmeden önce sizi uyaracak şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Cookieler bilgisayarınıza sadece oturum süresince kaydedilecek ve sonra, uzun vadede, otomatikman silinecekse bununla ilgili gereken cookiler ayarlanırken size uyarıcı bilgi gönderilecektir.

Güvenlik

DOĞUŞ, verilerinizin yetkisiz kişiler tarafından tesadüfi veya kasti olarak manipüle edilmesi, kaybedilmesi, imha edilmesi veya bunlara erişilmesini engellemek üzere teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin bir parçası olarak transfer edilen bütün bilgiler şifrelenerek bunların üçüncü şahıslar tarafından suistimali engellenecektir. Güvenlik prosedürlerimiz yeni teknolojik gelişmelere dayanarak sürekli revize edilmektedir.

POL/26 BGYS POLİTİKALARI:

 • Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını, yetkisiz değiştirmelerden korunmasını ve değiştirildiğinde farkına varılmasını, yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğunda kullanılabilir olmasını,
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,
 • Hizmet verdiğimiz kurum ve kişilere ait hiçbir bilgiyi 3. Şahıslarla paylaşmayacağımızı,
 • Bu kurum ve kişilerin bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak olan kötü niyetli kişiler için gerekli güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
 • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, denetleyeceğimizi ve raporlayacağımızı,
 • Firmamıza ait bilgilerin bütünlüğünü ve doğruluğunu saylayacağımızı,
 • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı taahhüt ederiz.