Doğuş blog üzerinde eski yazılarımızı güncelleyerek, bazen yeni yazılarla eski yazıları destekleyerek teknik olmayan departmanlardan kişilerin de anlayabileceği içerikler geliştirmeye gayret ediyoruz. İklimlendirme Cihaz çeşitleri yazımız da HVAC nedir, iklimlendirme nedir yazılarımızın ardından devam niteliğinde. 

Bir veri merkezinin iklim durumu hem enerji verimliliğine hem de çalışma durumuna direkt yada dolaylı yollardan etki edebilir. Örneğin ısının yükseltilmesi bazen enerji verimliliğine pozitif etki edebilir ancak bazen de iklimlendirme açısından sorun oluşturacaktır. 

Enerji Maliyetlerinizi %30 Düşürebilirsiniz

Önceki dönemlerde soğutma cihazları soğuk havayı odanın içerisine getirir, sıcak havayla karıştırır ve doğru sıcaklığa ulaşma sağlanırdı ancak geleneksel soğutma yöntemleri yoğunluğun 20kW’ya yaklaştığı bugünlerde yeterli değil. Günümüzde çok çeşitli iklimlendirme cihaz yöntemleri ile projelendirmeler yapılıyor.

Bugün İklimlendirme cihaz çeşitlerini iki açıdan ele alacağız: 

1  – Room Based (CRAH ve CRAC) sistemler 

2 – Row Based Sistemler

Room Based (CRAH & CRAC) İklimlendirme Cihaz Çeşitleri

Geleneksel veri merkezi  iklimlendirme yöntemlerinde sıcak hava ile soğuk havanın karışması sonucu kör noktaların oluştuğuından ve belirli enerji harcama düzeğinde verimliliğin kaybolduğundan bahsetmiştik.  Oysa günümüzde oda tabanlı soğutma sistemleri; sıcak havayla, soğuk havayı ayırarak sıcaklık kontrolü sağlıyor.

Cold-aisle containment (CAC) sistemleri soğuk havayı donanıma yönlendiriyor. Cihazın etrafından geçen hava akımı ısıyı kendi üzerine çekerek arka bölümdeki sıcak hava bölümüne ulaşıyor.  Soğuk havanın ısı ile temasından sonra iki adet çıkış noktası olabilir aslında; sıcak hava koridoru veya tavan panelleri ve tabii projelendirmeye göre sıcak hava tekrar CRAC sisteme dahil olabilir. 

Hot-aisle containtment (HAC) sistemler ise sıcak havayı koridordan çekerek sisteme dahil etme gayretindedir. 

Temelde sıcak ve soğuk havanın karışmaması PUE değerine pozitif etki yaparken iş süreçlerini de kolaylaştırır. 

Bu sistemin dezavantajı olarak alanın durumunu sayabiliriz. Donanımların, tavan durumunun yada mimarinin hava akışına etki edeceğini söyleyebiliriz. 

En önemli avantaj ise enerji kullanımı ve maliyet düşüklüğüdür. Sıcak, soğuk koridoru birbirinden ayırmak hem iklimlendirme cihazlarını rahatlatır. Hem de enerji kullanımını düşürür. Yani daha az sayıda cihaz ve daha düşük enerji tüketimi vaad eder.

Row Based İklimlendirme Cihaz Çeşitleri

Bu tip soğutma çözümleri kabin başına 15kW’yi aşan yoğunluktaki alanlar için daha doğru seçenek olabilir. Bu tip soğutma sistemleri yükseltilmiş döşeme olmaksızın uygulaanbilir. 

Maliyeti oda tabanlı sistemlere göre biraz daha fazla olsa da yükseltilmiş döşeme konusundaki faydasıyla bu durum dengeleniyor. Gereksiz hava akışı olmadığından güç tüketimleri de dengelenecektir. 

Her iki tip iklimlendirme cihaz türü için de proje safhası sırasında uzmanlık çok önemli rol oynuyor. Bu nedenle oda durumu ve seçilecek ekipman konusundaki çalışmalarınızda en başından bizi arayabilirsiniz.