Dünyanın global hale gelmesi ve teknolojinin kesintisiz kullanılma ihtiyacı ile birlikte kesintisiz enerji kaynaklarına ihtiyaç zaruri hale geldi. Kesintisiz güç kaynakları genellikle jeneratörler ile karıştırılıyor. Kesintisiz güç kaynağı, şebeke enerjisinin kesilmesi halinde jeneratörün devreye girdiği zaman arasındaki boşlukta sistemde herhangi bir aksaklık ve kayıp olmaması için sistemi besleyen bir kurtarıcı konumunda yer alıyor. Kesintisiz güç kaynağına sistemlerdeki voltajların dengesiz olmasından dolayı ihtiyaç duyuluyor. Voltaj derecelerindeki düşüklük ve yükseklik belli sistematik bir düzende olmadığı zaman kullanılan elektronik aletlere zarar vermesinin yanında veri kaybıyla birlikte zaman kaybına da yol açıyor. Bu hasarları önlemek ve verimli bir şekilde düzeni korumak için kesintisiz güç kaynakları hem evde hem de işyerlerinde zorunlu hale geldi diyebiliriz. Öte yandan geçtiğimiz 10 yıl içerisinde de kesintisiz güç kaynağı (ups) verimliliği de oldukça arttı.

Kesintisiz Güç Kaynaklarının Özellikleri Nelerdir ?

Günlük hayatta dahil küçük ve büyük ölçekli bir sistemde kullanılan kesintisiz güç kaynağı özellikle hastane ve sanayi bölgelerinin vazgeçilmez enerji sistemleri arasında yerini alıyor. Enerjiyi üreten kaynaklara güç kaynağı adı verilir. Bunlara örnek verecek olursak gündelik yaşamamızdan bir bütün olduğumuz telefonlarımızın şarj adaptörlerini gösterebiliriz. Her bütçeye ve sisteme uygun olan sistemlerin özelliklerine göre ayrılan kesintisiz güç kaynakları, işin kapasitesini ve işin verimini olumlu olarak etkileyen bir enerji besinidir.
Sistem Odasının olmazsa olmazları Nelerdir?
Kesintisiz güç kaynaklarının özelliklerine bakacak olursak; enerji açısından sistemin korunmasına yardımcı olan ve sistemin frekans gerilim düzeneğini besleyen kaynak, şebekeden gelen elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda devreye girerek jeneratörün dahil olacağı zamana kadar oluşan arada çalışma düzeninin bozulmaması için sistemi besleyen enerjidir.
Gerilim ve frekans değerlerine göre enerji üreten kesintisiz güç kaynaklarının bir diğer özelliği ise bilgi ve dosya kaybını önlemesidir. Buna örnek olarak, kesinti durumunda bilgisayarda yer alan dosyaların ve veri tabanının kaybolmaması için devreye giren enerji sistemidir.
Şebekede oluşan parazit ve sesler, sisteme bağlı olan cihazlara hasarlara neden olabiliyor. Kesintisiz güç kaynakları cihazları, parazit ve seslerden meydana gelen sorunlara karşı koruma görevi de üstleniyor.
Tüm Veri Merkezi Çözümlerimizi incelemek için tıklayın.

Kesintisiz Güç Kaynaklarının Türleri Nelerdir?

Daha iyi bir hizmet vermek ve iş aksamasını önlemek için sanayi bölgelerinde, bilgi işlem sektöründe, üretim makinelerinde ve gündelik hayatta yer alan cihazlarda kullanılan kesintisiz güç kaynakları yapısal olarak üçe ayrılıyor: Off-Line (Çevrimdışı UPS), Line Interactive (Hat Etkileşimli UPS) ve Online UPS (Çevrimiçi UPS) olarak ayrılan enerji kaynaklarının farklı sistemlerde kullanılmasının yanında hepsinin ortak özelliği elektrik kesintisi anında cihazlardaki işleyişin bozulmaması için güç kaynağı olmasıdır.
Hepsini tek tek özelliklerine göre inceleyecek olursak şu an çok yaygın olarak kullanılmayan Off- Line UPS yani çevrimdışı UPS’den başlayalım: Çevrimdışı UPS, şebekeden gelen elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda devreye girerek kısa süreli güç kaynağı konumunda olan enerji türüdür.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte verilerin saklanması yerini kağıt dosyalara değil bilgisayarlara, el terazileri yerini elektronik terazilere, anahtarlar yerini kartlı geçiş kapılarına, parayla alışveriş yerini post cihazlarına bıraktı. Bu sistemlerin hepsi elektrik ile işleyişini sürdürüyor.
Bir diğer kesintisiz güç kaynağı olan Line- Interactive UPS yani hat etkileşimli UPS, hayatımızdaki vazgeçilmezler arasından düşük güçlü cihazlarda kullanılıyor. Bir kesinti anından devreye giren hat etkileşimli UPS, şebekeyle çalışan aküleri de devre dışı bırakarak, akünün kullanım ömrünü arttırma özelliğine de sahip.
Büyük sistemlerde kullanılan ve regülasyon girişi iyi olan On- Line UPS, kesinti ve sorunlara hızlı yanıtlar vererek, daha güvenli ve verimli bir iş ortaya çıkarıyor. Fazla olan arıza ve yüklenmelerde herhangi bir kesinti olmadan şebeke konumuna geçebilen güç kaynağı, 3 fazlı sistemlerde de kullanılabilir.
Daha büyük cihazlara sahip sistemlerde tercih edilen doğru yönlendirmeler güvenli bir iş gücü sağlayan kesintisiz güç kaynağı, hastane ve üniversite araştırma merkezlerinde kullanılan cihazlardaki test ünitelerini koruma görevi de üstleniyor. Kesinti anında jeneratör desteği olmayan bilgisayarlarda da kullanılan çevrimiçi UPS, kesintisiz şekilde çalışma sağladığı için elektrikli aletlerin hepsinde kullanılma özelliğine de sahiptir.
 

Veri merkezleri, büyük veri yığınlarının saklandığı tüm işlerin yürütüldüğü alanlardır. Örneğin her gün sipariş verdiğimiz bir hizmet markası da veri merkezi üzerinden işlerini yürütür, Google da… Bu alanlarda şebekede meydana gelen kesintiler olduğunda, ek enerji birimlerine bağlantı sırasında kopukluk dahi olsa ciddi kayıplar oluşabilir bu nedenle UPS kullanılması zorunlu bir üründür. Örnekleri kesintiler üzerinden veriyor olsak da gerilim dalgalanmaları yani şebekedeki yüksek yada düşük akımlar da donanımlara zarar verebilir.

Öte yandan veri merkezlerinde yada sistem odalarındaki verilerin yanında iklimlendirmeye yardımcı cihazlarla birlikte güvenlik sağlayan cihazlar da enerji kesintisinden etkilenmemelidir. Denetim ve alarm sistemleri de UPS tarafından desteklenmeli.