Giriş

Veri merkezleri, kuruluşların bilgi işlem (IT) operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, çok büyük miktarlarda verinin toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve dağıtılmasını sağlayan çeşitli sunucu ve IT ekipmanları ile donatılmış yapılardır.

Veri merkezleri pek çok kurum ve kuruluşun en önemli parçalarından birisidir. Kuruluşlar veri merkezleri sayesinde tüm bu bilgileri depolama, işleme ve dağıtma olanağına erişmektedirler. Özellikle internet üzerinden hizmet veren kuruluşların veri merkezleri olmadan hizmetlerine devam etmeleri imkansızdır.

Veri merkezinin içerisinde neler bulunur?

Modern veri merkezleri çok kompleks bir yapıya sahiptir. Eski nesil veri merkezlerinden hem büyüklüğü hem de içerisinde barındırdığı ekipmanlar ve yapısal özellikleri ile ayrılmaktadır. Örneğin modern veri merkezleri omurga-kanat (leaf-spine) topolojisine göre inşa edilmekte iken geleneksel veri merkezleri üç katmanlı topolojiyi kullanmaktadırlar.

Modern veri merkezleri 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak çalışan çok güçlü sunucu ve bilgi işlem (IT) ekipmanlarına sahiptirler. Sunucu ve ekipmanlar veri merkezinin tesis bölümünü oluştururlar.

Veri merkezleri, içerisinde çalışan çok yüksek sayıdaki teknolojik aletin ortaya çıkardığı ısıyı dengelemek ve sistemleri en verimli çalışabilecekleri sıcaklıkta barındırmak için çok gelişmiş iklimlendirme sistemlerine de sahiptirler. Sunucular kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlere devam edebilmesi açısından kilit bir role sahip olduğu için bu sunucuların başına gelebilecek fazla ısınmaya dayalı zararlar veya yanlış yapılandırma sonucu sunuculara ulaşmak için gerekli olan sürenin uzaması kabul edilebilecek hatalar değildir. İklimlendirme sistemleri veri merkezleri için en önemli detaylardan birisidir.

Veri merkezleri içerisinde ayrıca yüksek verimli enerji sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve güvenlik sistemleri de yer almaktadır.

Veri merkezinin doğru yapılandırılmasının önemi

Modern veri merkezlerinin içerisinde bulunan ekipman ve donanımların doğru konumlandırılmaları hayati öneme sahiptirler. Doğru yapılandırılmayan bir veri merkezi asla tam verimiyle çalışamayacağı gibi veri merkezi sahibine de gereksiz ve yüksek masraflar çıkaracaktır.

Veri merkezlerinin boyutu ve önemi büyüdükçe yapılandırılmanın önemi de kat kat artmaktadır. Örneğin dünyanın en büyük veri merkezleri bölümlere ayrılarak yapılandırılmış durumdadırlar. Bu sayede veri merkezi içerisindeki izinler net bir şekilde belli olduğu için ayrı bir güvenlik önlemi alınmış olduğu gibi aynı zamanda veri merkezi içerisindeki sunucu ve ekipmanların da daha verimli çalışabilmesine olanak sağlanmaktadır.

Doğru yapılandırılmış bir veri merkezi kurumları gereksiz masraflardan kurtaracağı gibi veri merkezinden alınacak verimin de en yüksek seviyeye ulaşmasını mümkün kılmaktadır.


Veri Merkezlerinin Ana Bölümleri

Veri merkezlerinin 3 ana bölümü nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi veri merkezlerinin içerisinde pek çok kompleks yapı bulunmaktadır. Bu yapılar, veri merkezlerinin 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde çalışmasına izin verir. Aynı zamanda veri merkezinin dijital güvenliğini, verimliliğini ve diğer şartlarını da en üst düzeye çıkarır. Veri merkezlerinde bulunan yapıları 3 ana bölüme ayırmak ve bu bölümleri de alt başlıklar ile incelemek mümkündür.

Tesis Bölümü

Tesis adı altında inceleyeceğimiz bölüm, bilgi işlem ekipmanlarını ve sunucularını içeren bölümdür. Tesis bölümü kısaca veri merkezinin ana işlevi olan veri depolama, saklama, işleme ve dağıtmadan sorumlu olan donanımları kapsayan bölümdür. Tesis bölümünün iyi dizayn edilmesi ile beraber hem soğutma sistemleri daha verimli çalışabilir hale gelir hem de sunuculardan alınan verim artmış olur.

Tesis bölümündeki yapısal özellikleri inceleyecek olursak soğuk koridor teknolojisi, yükseltilmiş döşeme sistemleri, veri merkezinin ihtiyacına bağlı olarak hassas klima sistemleri ve sunucuların sağlığı için döşeme altı tava ve grid topraklama sistemleri bulunmaktadır. Bu saydıklarımız tesis bölümünün en önemli parçalarıdır.

Tesis bölümünde aynı zamanda yangın kapıları,  yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri de yer almaktadır. Sunucular arası iletişimi sağlamak ve mümkün olan en yüksek hızda çalışmaya devam edebilmek adına fiber kablo ve kafes kablo kanalları da tesis bölümünde bulunmaktadır.

Tesis bölümünde kullanılacak olan ekipman ve donanımların yüksek enerji verimli olması veri merkezlerinin giderlerinin azaltılmasında oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda veri merkezinin daha yeşil bir veri merkezi olmasına katkıda bulunmaktadır. Yeşil veri merkezleri ve avantajları hakkındaki bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Veri Merkezinde Destek Yapıları Bölümü

Destek yapıları, veri merkezlerinin kesintisiz hizmet vermesine olanak sağlayan, veri merkezi içerisinde potansiyel olarak karşılaşılabilecek her türlü duruma karşı bir önlem barındıran bölümdür. Destek yapıları bölümü aynı zamanda veri merkezinin güvenliğini sağlayan ekipmanları da kapsamaktadır.

  1. Güvenlik

Veri merkezlerinin güvenliği veri merkezi için en çok önem arz eden noktaların başında gelmektedir. Çoğu şirket veri merkezlerini güvenli noktalara kurarlar ve içeriye giriş çıkışları çok ciddi bir şekilde kontrol ederler. Hükümetle ilgisi olan veri merkezlerinin ise silahlı askerler tarafından sürekli olarak korunduğu da bilinmektedir. Veri merkezlerinde içeriye giriş çıkışları kontrol eden sistemlerin bulunması hem sistemin güvenliği hem de sistemin devam edebilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir.

  • Yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri

Destek yapıları bölümünün en önemli parçalarından birisi de yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleridir. Çalışanlar tarafından müdahale edilemeyecek büyüklükte veya çok hassas donanımlar bulunduran yerlerde yangınların ortaya çıkma riskine karşılık, yangını hızlı bir şekilde algılama özelliği sayesinde daha yangın başlamadan söndüren ve gerekli yerlere uyarı gönderen sistemlere otomatik söndürme sistemleri adı verilir. Bu sistemler ince işçilik gerektiren elektrik panoları, bilgi işlem merkezleri gibi yerlere döşenerek yangın ihtimalini bertaraf etmekle yükümlüdürler. Otomatik söndürme sistemleri daha personel bir belirti hissetmeden, yangının direkt olarak başlangıç yerine müdahale edebilme özelliğine sahiptirler.

Bu sistemler veri merkezleri gibi çok yüksek miktarda ısı üreten yerler için olmazsa olmaz sistemlerdendir. Veri merkezlerinde çıkacak olan bir yangın çok büyük maddi zararlara yol açabileceği gibi aynı zamanda verilerin kurtarılamaz bir şekilde yok olmasına sebep olabilmektedir.

Yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri özellikle tesis bölümünde yoğunlaşmışlardır. Tesis bölümünde ayrıca bir yangın çıkış kapısı da bulunmaktadır.

  • Enerji Sistemleri

Bir veri merkezinin en önemli kısımlarından birisi ise şüphesiz ki enerji sistemleridir. Enerji sistemlerinin görevi, veri merkezinin kesintisiz ve her şart altında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Enerji sistemlerinin modern olması giderlerin azalması açısından oldukça önemlidir.

Veri merkezleri kesintisiz güç kaynakları, akü sistemleri ve elektrik dağıtımından sorumlu enerji dağıtım panoları ve busbar enerji dağıtımı gibi parçalara sahiptir. Aynı zamanda veri merkezleri, bir elektrik kesintisi veya ana sistemde sıkıntılar oluşması gibi ihtimallere karşılık olarak enerji ve enerji dağıtma sistemlerinin yedeklerine sahiptirler. Bu sayede veri merkezleri hem dışsal faktörlerden hem de merkez içerisindeki olası sıkıntılardan etkilenmemektedir.

Veri merkezlerinde aynı zamanda bol miktarda kablo da bulunmaktadır. Fiber ve kafes kablo kanalı olarak ikiye ayrılan kablo kanallarının da veri merkezi içerisinde doğru konumlandırılması çok önemlidir.

  • Soğutma Sistemleri

Soğutma sistemleri bir veri merkezinin en çok enerji tüketen parçalarının başında gelmektedir. Veri merkezleri gibi yüzlerce teknolojik alet barındıran ve çok hızlı ısı üreten yerlerin uygun soğutma sistemleri ile donatılması bir şarttır. Aksi takdirde içerideki teknolojik aletler zarar görebileceği gibi büyük yangınlara da sebebiyet verilebilmektedir.

Soğutma sistemlerinin pek çok çeşidi bulunmaktadır. “İklimlendirme nedir?” ve “Veri merkezi soğutma çözümleri” yazılarımızda da yazdığımız gibi her veri merkezinin soğutma çözümü ihtiyacı farklılık göstermektedir. Doğuş Elektronik olarak bizler siz değerli müşterilerimiz için her zaman en uygun maliyet karşılığında en verimli olacak soğutma sistemlerini seçme konusunda üstün bir gayret gösteriyoruz.

Soğutma sistemlerinde hangi sistemlerin kullanılacağı kadar önemli olan bir diğer detay ise kullanılan bu sistemlerin veri merkezi içerisine yerleştirilmesidir. Soğutma sistemlerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesi verimi çok yüksek miktarda arttırmaktadır. Genellikle tesis bölümünde yoğunlaşmış olan soğutma sistemleri hassas klimalar, soğuk koridorlar, yükseltilmiş döşeme sistemleri gibi parçalarla oluşmaktadırlar.

Aynı zamanda ofis bölümü için gerekli olan oda klimaları ve veri merkezinin tesis bölümü dışarısında kalan kısımları için de soğutma sistemleri veri merkezi içerisinde bulunmaktadır.

Veri Merkezi Ofis Bölümü

Veri merkezlerinin üçüncü ve son parçası ise ofis bölümüdür. Ofis bölümü çalışanların içerisinde bulunduğu, veri merkezindeki gidişatın kontrollerinin yapılabildiği bölümdür. Genellikle güvenlik sistemlerinden geçince karşınıza ilk çıkan bölüm olan ofis bölümü, veri merkezinde yürütülen işlemlerin denetlendiği ve sürekli olarak yürür halde tutulduğu bölümdür.

Doğuş Elektronik olarak bizler ne yapıyoruz?

Yazımızda da görmüş olduğunuz üzere veri merkezi kurulumu oldukça zor ve detaylı bir iştir. Veri merkezi kurulumu işi, gerekli tecrübeye ve uzmanlığa sahip olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiğinde hem sizin ödemeniz gerekenden çok daha fazla gidere sahip olmanıza sebep olacağı gibi yangın gibi çok daha büyük problemlere yol açabilmektedir. Bu yüzden alanında uzman, tecrübeli ve başarısı yaptığı işlerle kanıtlanmış bir ekiple çalışmak her zaman için en doğru tercih olacaktır.

Doğuş Elektronik olarak bizler, 34 yılı aşkın tecrübemizin de verdiği yetkinlikle sizler için en doğru veri merkezi ürünlerini seçiyor ve sizler için veri merkezinizi kuruyor veya geliştiriyoruz. Alanında uzman kadromuz ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda sizler için en uygun maliyet ve en yüksek verim ilişkisini en yüksek seviyede tutuyoruz. Veri merkezinizin kurulumu bittikten sonra özel olarak getirdiğimiz cihazlarla son testlerini de yaparak sizlere teslim ediyoruz.

Veri merkezi çözümlerimiz konusunda daha detaylı bilgiye sahip olmak için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Sıfırdan bir veri merkezi kurulumunda ya da mevcut veri merkeziniz üzerinde yapılacak olan iyileştirmelerde sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız. Eğer siz de bizlerle çalışmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Bize ulaşın

İhtiyacınız olan çözüm doğrultusunda uzman ekibimizden daha detaylı bilgi almak için bir tanışma ve proje toplantısını hemen sizler için ayarlayabiliriz.

Bizlere ulaşmak için info@dogus.com.tr email adresini, 0212 222 8989 telefon numarasını ve sitemizin iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.