Doğuş blog sayfasında pek çok konuya değiniyoruz. Bina teknolojiler, veri merkezi, e-ticaret konuları çok geniş bir alanda sektörün her noktasına dokunmaya çalışıyoruz. Yazılım tabanlı ağ (SDN) da bizim içi çok önemli konulardan biri .

Günümüzde Hastaneler, okullar, üretim tesisler, lojistik firmaları, depo hizmeti veren kurumlar ve her sektörden farklı sağlayıcı teknolojinin hızlı gelişimi nedeniyle bir çeşit saldırıya maruz kaldı. Gelirler yeterince artmazken maliyet yükseltici pek çok çıktı belirdi. Geleneksel iş modellerinin alt edilmesi, yeni yaklaşımların oluşması gerekiyordu işte bu noktada yazılım tabanlı ağ (SDN) ve ardından SD-WAN teknolojileri imdadımıza yetişti diyebiliriz.

Yazılım tabanlı Ağ: Network’ün yazılımlarla akıllı ve merkezi olarak yönetilmesini veya programlanmasını sağlayan bir ağ mimarisi yaklaşımıdır. Tüm ağın tutarlı ve bütünsel olarak ele alınmasına ve yönetilmesine yardımcı olur.

Network ağları karmaşık teknolojik donanım parçalarından oluşabilir. Yazılım tabanlı ağ, bu parçaların tutarlı yönetimini sağlar.  Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak isteyen her sektörden firma da SDN ve SD-WAN teknolojisine yöneliyor.

Yazılım Tabanlı Ağ Nasıl Çalışır?

Mevcut durumda bulunan ve karmaşık teknolojilerden oluşan ağ yapısının üzerine bir katman oluşturuluyor. API’ler aracılığıyla buradaki teknolojiler programlanarak optimizasyon ve yönetim kolaylıkları sağlanıyor. Aslında temelde oluşturulan katman aracılığı ile bu işlemler yapılıyor diyebiliriz. Geleneksel kapalı ağın böylece bir katman aracılığıyla erişim imkanı doğurması da oldukça önemli bir gelişme. Maliyet, zaman gibi önemi çıktıları dengeliyor.

SDN / Yazılım Tabanlı Ağ Bir Kuruluş için 4 Temel Fark Yaratıyor:

Ağ Programlanabilirliği:  Daha önce de belirttiğimiz gibi ağın bir katman aracılığıyla yönetilebilir olması operatörlerin işlerini çok kolaylaştıran bir geliştirme. Hizmetlerin, bireysel işlerin düzenlene bilmesi ve bunu merkezi bir ortamdan fiziki müdahale olmaksızın yapılması çok kıymetli. Kapalı ağların esneme sorunu ortadan kalkıyor ve yenilikçi farklılaşmış çözümler de sunulabiliyor.

Mantıksal Merkezileşme ve Bilgi Akışı Kontrolü: Cihaz üzerinde çalışan ağ yönetim sistemleri her zaman sınırlı bilgiye dayanarak işlevlerini sürdürür. SDN’in sunduğu merkezi kontrol tüm cihazlar arası bilgi akışının kontrol edilmesini sağlar. Bu nedenle network güvenliği de gelişmiş olur. Bant genişliği yönetimi, güvenlik ve genel politikalar optimize edilebilir.

Ağın Soyutlanması: Fiziksel bağlantı sağlayan temel teknolojilerden, donanımlardan sıyrılarak bir katman aracılığıyla iş yapmak ve ağın soyutlanması yukarıdaki iki maddenin tanımıdır aslında. Daha güvenli ve esnek bir yapı ancak bu soyutlanma ile mümkün olabilir.

Açıklık: SDN teknolojileri yönetimin birden çok yetki tarafından yapılmasına imkan sağlamasının yanında farklı teşviklerde de bulunuyor örneğin tek panelden farklı ekosistemleri de yönetebiliyorsunuz. Açıklık kavramı aslında Yazılım tabanlığı ağ’ın doğuşunda var olan bir kavram. OSS/BSS/SaaS, bulut tabanlı sistemler desteklenebiliyor. Makine öğrenmesi, open flow gibi açık arabirimler kontrol edilebiliyor.

SDWAN ve SDN / Yazılım Tabanlı Ağ arasındaki farklar:

SDWAN NEDİR?

Her iki teknoloji de aynı metodolojiyi izliyor. Burada asıl amaç karmaşık teknolojik faliyetleri merkezi noktada toplamak. Aslında bu iki teknoloji tek yumurta ikizleri gibidir. İki teknoloji arasındaki temel fark ne için kullanıldıklarıdır.

SD-WAN Teknolojisi için örnek: Cisco Meraki

SDN Teknolojisi için örnek: Microsoft Virtual Machine Manager

Doğuş olarak Ağ yönetimi, bina teknolojileri, sistem odası kurulumu gibi sektörün pek çok kolunda 35 yılı aşkın süredir elde ettiğimiz tecrübeleri projelerinize yansıtıyoruz. Sizlere projelerinizde destek olmak isteriz.