Hiçbir kuşku yokki bugün geldiğimiz noktada dijital ortam için oluşturulmuş, veriye dayalı, yazılım ile desteklenen sistemler, akıllı binalar, otomasyon desteği alan çözümler trend olmuş durumda. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllarda da böyle olmaya devam edecek.
On-premise, şirket içi sistem olarak da çevirebileceğimiz bir yaklaşımdır. İçeride çalışan BT ekibinin politikalarını belirlediği bu nedenle daha güvenli sayılabilecek bir yapıdır. On-premise sistemlerde tüm erişim ve yetki BT ekibinizdedir. Oysa bulut tabanlı sistemlerde durum böyle değil. BT ekiplerinin; donanımsal, yazılımsal pek çok konu ile ilgilenmesi gerektiği için de on-premise maliyet + zaman oluşturabilir.
Basitçe on-premise bir sistem için kapalı devre çalışan korunaklı bir veri merkezini düşünebiliriz. Aslında on-premise bir örnekte bir kere ödenekerek tüm yetkilerini aldığınız yazılımlardır.

On – Premise’in Önemi

Geçtiğimiz 10-12 yılda On Premise sistemler çok kritik iş süreçleri dışında tercih edilmiyor. SAAS yaklaşımının yaygınlaşması ve bulut bilişimin kabulu nedeniyle ilgi bu yöne kaydı. Örneğin Network güvenliği ve bina içi yönetimle ilgili konularda IT departmanları kendi maliyet ve iş yüklerini de dengelediği için Cisco Meraki‘yi tercih etmekte.  Ayrıca araştırmalar yaparken son yıllarda ki yönelim nedeniyle “neden bulut tabanlı bir yaklaşım” seçmeniz gerektiğinden de sıkça bahsedilecektir. Oysa, tüm projeler tekil olarak ele alınarak doğru ihtiyaçlarla ilerlenmelidir.
Kritik süreçlerde On Premise önemini koruyor çünkü evet belki bir muhasebe yazılımını yada web sitenizle ilgili bir süreci SAAS olarak çözebilirsiniz ancak işinizin çekirdeğini başka bir markadan almak tüm geliştirmeleri yani yazılım süreçlerini ve daha fazlasını başkasına bırakmak demek oluyor.  Şunu da söylemek gerek On-Premise bulut bilişimin gelişiminin ardından yayılmış bir terimdir zira iki yapıyı ayırt etmek için kullanılır.
Bu bölümü özetlemek gerekirse: IT departmanınız departmanlaşmış durumdaysa ve iş süreçlerinizle alakalı riskleri ele alabilecek durumdaysanız On-Premise sistemleri kullanabilirsiniz ancak aksi halde durum zorlayıcı olabilir. Maliyet ve güvenlik riski sorunlar teşkil edecektir.

On Premise’in Avantajları:

  • Entegre olma esnekliği,
  • Veri Güvenliği ve Verinin ham halinin kontrolünüzde olması,
  • Maliyetler,
Belirtmek isteriz ki maliyetler ve veri güvenliği aslında bir dezavantaj da olabilir.

On Premise’in Dezavantajları:

  • Donanımların bakımı ve ihtiyaca göre yeni donanımlar eklenmesi,
  • Bir sorun oluştuğunda alınacak desteklerin sınırlılığı (Bu noktada Doğuş olarak fark yaratıyoruz.)
  • Kaynak kullanımı
Bu tip sistemleri seçerken uzman görüşü çok önemlidir, örneğin on premise sistemde güvenlik çok daha iyi durumda olabilecekken felaketle de sonuçlanabilir.

 

Cloud-base yada On-premise Sisteme ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım?
Doğuş olarak 35 yıllık deneyimimize güvenmenizi ve bizlerle tüm süreçlerinizi projenizi paylaşmanızı dileriz. Bu noktada cloud base yada on-premise bir sistem oluşturma konusunda sizlere ekibimiz destek olacaktır. Bizler, maliyet kritik projeler yaratma odağında çalışmaktayız.