Sizlere Sunduğumuz Avantajlar

  • Proje çiziminden teslimine kadar tüm süreçlerin tek firma ile uçtan uca takibi
  • Tasarımlarımızın doğruluğunun güvencesi
  • Bakım hizmetlerimiz sayesinde sistemlerin sorunsuz çalışması

Doğuş Elektrik olarak enerji verimliliğini doğru ölçümlemelerle ortaya çıkan doğru çözümlerimizle sizlere sağlamaktayız. Hızlı tasarım, kurulum ve entegrasyon sayesinde enerji tüketimlerinizi en aza indiriyoruz. Bu şekilde enerjinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini düşük seviyelere indirgeyebiliyoruz.

Enerji Altyapı Sistemleri Çözümleri

Güç ve enerji sistemleri bilgi teknoloji altyapılarının sürekliliği için gerekli en önemli parçalardandır. Bu parçaların görevi sistemlere enerji sağlamanın yanı sıra akım düzensizliklerini ve kesintilerini bilgi teknolojileri sistemlerine hissettirmemektir. Bunu sağlamak için Doğuş olarak müşteri ihtiyacına bağlı olarak, hesaplanan güç gereksinimlerini ve tüketimlerini inceleyip, buna uygun kesit ve özellikteki kabloları, tasarlanan ana ve ara dağıtım panolarını, prizleri ve diğer yan tesisat ürünlerini projelere konumlandırıyoruz. Projelerinizi beklenmeyen kesintilere karşı enerji altyapısının yedekliliği konusunu dikkate alarak dizayn etmekteyiz.

Doğuş Elektrik’in enerji alanındaki 30 senelik tecrübesiyle tek hat şemalarının hazırlanması, kablo kesitlerinin belirlenmesi, ürün seçimi, projelendirme ve dizayn çalışmalarımız ile müşterilerimize enerji tüketiminin artık önemli bir gider olmadığı bir sistem kurmaktayız.

Kapsamımızda olan işler arasında:

  1. Kesintisiz Güç Kaynağı
  2. Güç Dağıtım Sistemleri
  3. Jeneratör Sistemleri
  4. Topraklama sistemleri
  5. Busbar Uygulamaları
  6. Kablo Yönlendirme Tasarımı ve Kurulumu
  7. Elektrik tesisatı bakımı

Veri Merkezlerinde PUE değeri ne anlama gelmektedir?

Veri Merkezlerinin enerji verimliliğini tanımlayan en önemli parametrelerden bir tanesidir. Açılımı; Güç Kullanım Verimliliğidir. PUE değeri, toplam tesis enerjisinin (toplam güç tüketimi de diyebiliriz) IT enerjisini bölünmesiyle bulunur. PUE değer ne kadar düşükse bir veri merkezinin o kadar verimli çalıştığı anlamı ortaya çıkmaktadır. Yıllar içerisinde enerji verimliliğine gösterilen hassasiyet ile birlikte, veri merkezlerinin PUE düzeylerinin azaldığı Uptime Institute tarafından kanıtlanmıştır.