Sistem Odası Kurulumu

Bize Yazın

  Kvkk koşullarını okudum, onayladım.

  Sistem odası; içinde bulunduğunuz bilişim çağında, neredeyse ihtiyaç duyulan tüm bilgi teknolojilerinin kumanda edildiği, cihazların bağlı bulunduğu Network ağlarının yönetildiği ve kesintisiz elektrik akımının geçtiği alanlardır. Dolayısıyla sistem odaları; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerden geniş hacimli ağların karşılanmasından sorumlu olan veri sağlayıcılara kadar oldukça büyük bir sektörü kapsar. Hızla gelişen ve sürekli yenilenen dijital dünyada faaliyetlerinizin aksamadan ve eksiksiz şekilde yürütülmesine olanak tanıyan teknolojik ekipmanlar; gün geçtikçe artan, biriken, indekslenen, depolanan ve muhafaza edilmesi gereken “Büyük veri” kavramının varlığını hakim kılar.
   
  Kesintisiz elektrik enerjisiyle birlikte sürekli aktif pozisyonda bulunan teknolojik cihazların yer aldığı server odası içerisinde bilgisayar, kamera, monitör, ekran, haberleşme cihazları, yedek güç kaynakları, bağlantı elemanları gibi pek çok farklı ekipman bulunur. Bu durumda işletmenizin veri akışındaki yoğunluğa ve artışa bağlı olarak, verilerin iletimi, saklanması, korunması gibi unsurlar hayati önem taşır. Tüm bunların gerçekleşmesi içinse iletişim ağlarının elverişli koşullarda ve yüksek güvenlik altında konumlandırılmasına imkân sunan odaların hazırlanması gerekir. Böylece yüksek ısı, toz, nem, su gibi olumsuz faktörlerin yanı sıra deprem ve yangın türü olumsuzluklar karşısında da emniyet altına alınır.

  Sistem Odası Kurulumu Konusunda Avantajlarımız:

  Sistem Odası kurulumu ve projelendirilmesi yapılırken kesintisiz hizmet vermek zorunda olan yapıların dikkat etmesi gerekenler:
   
  • 7/24 Çalışabilirlik
  • Kusursuz çalışma ve devamlı bir şekilde izlenebilme
  • Çevre şartlarını olması gereken dengede tutmak
  • Yangına duyarlı duman algılama benzeri erken uyarı sistemleri
  • Güç yönetimi ve ağ bağlantılarını çeşitli kanallar aracılığıyla yedekleme

  Sistem Odası Fizibilite Süreci ve Kurulum Aşamaları

  Sistem odası için elverişli alanın seçilmesi tüm süreçlerin başında ve en önemli noktasındadır diyebiliriz. Mevcutta bulunan alanlarınız için de yerin en uygun şekilde kullanımını sağlama adına özel çalışmalar yaptığımızı belirtmek isteriz. Yer seçimini belirleyen unsurlar arasında işletmenizde kullanılacak olan teknolojilerin yanı sıra cihazların kapasiteleri ile ekipmanların işleyişine uygun teçhizat ve donanım özellikleri yer alır. Sistem odanızın dijital donanım ve güç ihtiyacına göre şekillenmesi gereken enerji altyapısı, firmamızın uzman mühendisleri tarafından belirlenir. Çeşitli profesyonel çizim programlarında gerçekleştirilen elektrik ve mekanik konsept dizaynları hem sistem odası kurulum çalışmalarına hız kazandırır hem de kullanıcılarımızın beklentilerini karşılayan doğru alternatif çözümleri sunar.
   
  Sunucu kapasitesi, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, trafo, yangın algılama ve söndürme teknolojileri, yükseltilmiş taban sistemleri, fiziksel güvenlik unsurlarıyla beraber ortam izleme kriterleri belirlenir ve sürece dahil edilir. Birçok teknolojik cihazınızın yer aldığı ve sürekli bir elektrik iletiminin söz konusu olduğu sunucu odanızın ısısının hem 18 ila 22 derece aralığındaki ideal sıcaklıklarda olması hem de stabil durumda kalması, şirketimizin yüksek hassasiyet gösterdiği çalışmalardan biridir. Bu nedenle etkin ve verimli çalışan iklimlendirme sistemleri için kurulum faaliyetleri öncesinde uygulanan CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) hesaplamaları, uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen hesaplamaları kapsar. Ayrıca duman algılama dedektörlerinin etkin olduğu bilgi işlem odası yangın söndürme teknolojilerinin seçimi ve kurulumu da Doğuş Elektrik Elektronik şirketinin öncelikli hizmetlerinden biridir.

  Maksimum Verimlilik ve Performans Sunan Server Odası

  Maksimum verimlilik ve performans sunan bir server odası, aynı zamanda ileri seviyede güvenlik unsurlarına da sahip olmalıdır. Yüksek kalite standartlarında sistem odası kurulumu gerçekleştiren Doğuş Elektrik Elektronik, işleyiş sürecinde karşılaşabileceğiniz tüm sorunlarda profesyonel hizmet anlayışı ile kesintisiz destek verir. Yasal yönetmelikler ve politikalar çerçevesinde projelendirilen, planlanan ve inşa edilen sunucu odası; elektrik tesisatı “Topraklama Yönetmeliği” ve doğal afetler karşısında “Deprem Yönetmeliği” prosedürlerine tam uyumludur. Ulusal ve uluslarası standartlar dikkate alınarak seçilen, döşenen ve montajı gerçekleşen yapısal kablolama, priz anahtarları, sigorta ve şalter mekanizmaları gibi malzemeler, topraklama uygulamaları sayesinde can ve mal güvenliğinizin emniyet altında olmasını sağlar.
   
  Sistem odası donanım seçiminin yapılan işe uygun olması ise iş yerinizin enerji verimliliğinin ve çalışma performansının artması bakımından yüksek öneme sahiptir. Özel olarak geliştirilen ve sunucu odalarına yerleştirilen sistem odası ortam izleme teknolojileri sayesinde güvenlik unsurları için tehdit oluşturabilecek birçok aksaklık önceden tespit edilir ve problem oluşturabilecek alana müdahale kolaylaşır. Ayrıca oldukça karmaşık yapılı BT (Bilgi Teknolojileri) donanım işleyişinin ve arıza durumlarının kontrol altında olması, işletmenize yüksek maliyet yaşatabilecek hatta telafisi bile mümkün olmayan kayıplarının da önüne geçecektir.
  Başlıca sistem odası ortam izleme sistemleri şunlardır:
   

  Sistem Odası Güvenliğini İleri Düzeye Taşıyan Yenilikçi Teknolojiler

  İş yerinizin faaliyet kriterlerine ve uygulamalarınıza eşlik eden Network ağlarınızın işleyişine elverişli koşulların sağlandığı en ideal alan sunucu odası ortamıdır. Yasal yönetmeliklerle sayesinde de denetim ve güvence altına emniyet unsurları, sektörlerin hem can hem de mal garantisi açısından fazlasıyla önemlidir. İşinizin faaliyet ve veri gizliliği kapsamına giren tüm donelerin toplandığı, kayıt altına alındığı, depolandığı, iletim performansı ve akış değeri entegrasyonu ile muhafazası sunucu odası içerisinde gerçekleşir. Yenilikçi teknolojilerin hakim olduğu yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan güvenlik sistemlerini tercih eden Doğuş Elektrik Elektronik, istenmeyen ve beklenmeyen pek çok olumsuzlukla karşı karşıya kalabileceğinizin bilincindedir. Bu nedenle kurumunuz, personeliniz ve maliyet politikalarınız gibi yüksek önem arz eden unsurların korunmasına öncelik verir. Böylece iç ve dış faktörlerden kaynaklanan çeşitli sorun ile afetlerden haberdar olmanızın yanı sıra acil müdahale pozisyonları hususunda da hazır olmanız amaçlanır.
  Duman, gaz sızıntısı ve yangın algılama dedektörleri, ortama en hassas şekilde yerleştirilir. Yangın Otomatik ve manuel kullanım olanağı sunan sistem odası yangın söndürme teknolojileri, oldukça etkilidir. Halon 1301 (Halojen gazlı) yangın söndürme alternatifleri uluslararası yasaklı madde kapsamına girdiği için firmamız FE25, FM200, Argon ve Novec 1230 gazlarının kullanıldığı yangın söndürme seçeneklerinin tercih eder. Özel ve güvenli bir bölmenin oluşmasını sağlayan korunaklı döşeme sistemi veri merkezinin tüm kablolarının ve elektrik tesisatının saklandığı alanı meydana getirir. Bu sayede hava kanalları, su, elektrik ve kalorifer tesisatları birbirinden bağımsız, kolay ulaşılabilir ancak gizli kanallara yerleştirilmiş olur. Yükseltilmiş döşeme uygulamaları sayesinde zemin altından geçen server odası tesisatınız, muhafaza altına alınır. Sel baskını gibi durumlar karşısında su basma seviyesi dikkate alınarak tasarlanan sunucu odası, daha yüksek bir alanda inşa edilir. Veri merkezinin üzerinden su tesisatı geçmemesi ise ayrıca mühimdir. Yıldırım düşmesi tehlikesine karşı en etkili önlem ise bilgi işlem odası bulunan işletme binalarının üzerinde paratoner sisteminin kurulu olmasıdır.