Veri Merkezi nedir?

Veri merkezi, bir kuruluş ya da firmanın BT operasyonları ile paylaşılan veri ve uygulamalarını depolamak, işlemek ve yaymak amacıyla kurgulanmış, verileri merkezileştiren bir tesistir. Kuruluşların en önemli varlıklarını, verilerini, barındırdıkları veri merkezleri özellikle BT operasyonlarının önem kazandığı günümüzde hayati önem taşır. Veri güvenliği ve güvenilirliği kurumlar için önemlidir ve bu nedenle veri merkezleri en önemli öncelikler arasında yer alır. Kuruluşların iş açısından kritik verileri ve uygulamaları bu alanlarda barındırdığından, hem tesisin hem de ekipmanın izinsiz girişlere ve siber saldırılara karşı güvence altına alınması önemlidir. Bir veri merkezinin ana unsurları şu şekilde sıralanabilir:

Tesis: BT ekipmanı için kullanılabilir alanlardır. Bilgiye 7/24 erişim sağlamak amacıyla, veri merkezlerinde ciddi enerji tüketimi gerçekleşitr. Dolayısıyla bu tesisler, dünyanın en çok enerji tüketen tesislerinden biridir. Alanı optimize edebilmek için tasarım ve ekipmanı belirli sıcaklık/nem aralıklarında tutmak için çevresel kontrollere ihtiyaç vardır.

Temel bileşenler: BT operasyonları ve veri ve uygulamaların depolanması için ekipman ve yazılımlardır. Bunlar, depolama sistemlerini içerir: sunucular; anahtarlar ve yönlendiriciler gibi ağ altyapısı ve güvenlik duvarları gibi çeşitli bilgi güvenliği öğeleri sayılabilir.

Destek altyapısı: Mümkün olan en yüksek kullanılabilirliği güvenli bir şekilde sürdürmeye yarayan ekipmandır. Uptime Institute, kullanılabilirliği yüzde 99,671 ile yüzde 99,995 arasında değişen dört veri merkezi katmanı tanımlamıştır. Altyapıyı desteklemek için bazı kesintisiz güç kaynakları (akü grupları, jeneratörler ve yedekli güç kaynakları vb.), çevre kontrolü (bilgisayar odası klimaları, ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri ve egzoz sistemleri), fiziksel güvenlik sistemleri (biyometrik ve video gözetim sistemleri), operasyon personeli (operasyonları izlemek ve günün her saatinde BT ve altyapı ekipmanının bakımını yapmak için mevcut personel).

Veri Merkezi Altyapı Yönetimi için Yazılım (DCIM)

Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) yazılımı, veri merkezi operatörlerine verimli veri merkezi operasyonlarını yürütme, veri merkezi altyapı planlaması ve tasarımını geliştirme imkanı sunan yeni bir yazılım sınıfıdır. Genellikle Excel, Visio ve yerli  veritabanlarının yerine kullanılır. DCIM yazılımları, veri merkezinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak için kurumsal etki alanları (veri merkezi operasyonları, tesisler ve BT) arasında bilgi köprüsü kurabilir. Kritik önem taşıyan veri merkezi tesisinin altyapısını sürekli olarak izleyen DCIM yazılımları, ekipmanı sorgular, veriler üzerinde toplar, trendleri, raporları ve eşik ihlallerini izler. Yerleşik uyarılar ile olası arızaların kullanıcıları ve hizmetleri etkilemesini önler.

Veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM) Ne İşe Yarar?

Veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM), bir kuruluş içindeki BT ve bina tesisleri işlevlerinin yakınsamasıdır. DCIM’lerin amacı, yöneticilere bir veri merkezinin performansına ilişkin bütünsel bir bakış açısı sağlayarak enerji, ekipman ve zemin alanının mümkün olduğunca verimli kullanılmasını sağlamaktır. DCIM araçları, yöneticilerin bir veri merkezi ile BT sistemleri arasındaki ilişkiyi yönetmesine yardımcı olur. Enerji izleme sensörleri ve destekleyici donanım, güç altyapısının tüm noktalarına kurulabilir, böylece DCIM yazılımı, güç kullanım etkinliğini (PUE) ve soğutma sistemi enerji verimliliğini doğru bir şekilde toplayabilir ve analiz edebilir. Bazı kuruluşlar, soğutma giderlerini daha da azaltmak için hava akışını ve sistem yerleşimini optimize etmek için DCIM’yi hesaplamalı akışkan dinamiği (CFD) analiziyle birleştirir. Bu tür bir yaklaşıma sürekli modelleme denir. Sürekli modelleme, yöneticinin herhangi bir para harcanmadan önce önerilen BT veya altyapı değişikliklerinin mühendislik neden ve etkisini gözlemlemesine ve ölçmesine olanak tanır.

Veri Merkezi Altyapı Yönetiminde İleri Teknolojilerin Önemi

Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) ve sistem izleme stratejileri, yalnızca kaynakların tam olarak kullanılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insan hatasını ve diğer kesinti nedenlerini azaltmaya da yardımcı olur. Ayrıca bu izleme sistemleri, tesis yöneticilerinin mevcut müşteri ortamlarının sürekli artan karmaşıklığıyla başa çıkmasına destek olur.  Mevcut veri merkezi ortamında altyapı yönetimi ve sistem birlikte çalışır. 

BT yatırımlarının kullanımının artması ve artan verinin muhafaza edilmesinin önemi arttıkça veri merkezi hizmetlerine yönelik talepler de arttı. Buna bağlı olarak DCIM gibi kritik ortamların performansını arttırmak ve sürdürülebilirliğini korumak da firmalar için öncelik haline geldi. Maksimum güvenilirlik için veri merkezi işlemlerinin belli bir standarta ve güncel teknolojilere sahip olması gerekir. Buna elektrik dağıtımı, bağlantı, erişim, güvenlik, mekanik ve veri merkezi operasyonları için temel olan diğer tüm sistemler dahildir. Bunlar, DCIM ve sistem izleme süreçlerinin sağlıklı yönetilmesi için sağlam bir zemin hazırlar.

Doğuş Elektronik Veri Merkezi Çözümü Yaklaşımı

Doğuş Elektrik Elektronik, inşaatına başlanacak veya halihazırda mevcut olan veri merkezlerinin re-organizesini ya da baştan inşasını uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirir. Kritik öneme sahip olan veri merkezi alanlarının  daha verimli, efektif çalışması için uzman Doğuş Elektrik Elektronik’in uzman ekibi analiz, projelendirme, optimizasyon, devreye alma, bakım ve tüm süreçlerde aktif rol oynar.

Firmalara, Proje çiziminden teslimine kadar tüm süreçlerin tek firma ile uçtan uca takibi, doğru tasarım garantisi, düzenli bakım hizmetleri sayesinde sorunsuz çalışan sistem, uluslararası standartlarda projelendirmelerle uzun yıllar dayanıklı ve kesintisiz çözümler sunulur. Doğuş Elektrik Elektronik’in ATD sertifikalı veri merkezi uzmanları, uzaktan izleme yazılımları ile sistem izleme olanağı ile IT kaynak yatırımlarından tasarruf avantajı elde edersiniz.

Doğuş Veri Merkezi Sistemlerinde Dört Adım Yaklaşımı

‘Uzmanlık fark yaratır’ mottosu ile çalışmalarını 33 yıldır sürdüren Doğuş Elektrik Elektronik, ‘dört adım yaklaşımı’ ile projelerini hayata geçirir: Veri Merkezi Yer Seçimi, Keşif ve Tasarım Çalışmaları, Saha Uygulama, Kurulum ve Entegrasyon Çalışmaları, Test ve Devreye Alma.

Veri Merkezi Yer Seçimi

Araştırmalar, veri merkezinin konumlandırılacağı yer ile ilgili oluşabilecek felaket yüzdesini yüzde 68 civarında verir. Bu nedenle, Doğuş Elektrik Elektronik tasarım sürecine başlamadan önce veri merkezi alan konumlandırmasını, müşterileri ile birlikte kampüs, bina ve/veya ofis ortamını ziyaret ederek veya elde ettiği proje bilgilerinden yola çıkarak belirler. Veri Merkezi Yer Seçimi, veri merkezi kurulumu yapılırken en önemli kriterlerden biridir. Su, nem, yangın, patlama, deprem, iklim şartları, terör, teknolojik altyapı farklılıkları, arazi verimliliği gibi faktörlere karşı optimum düzeyde yer seçimi yaparak alanın hasar alma riskini sıfıra yakın bir düzeye indirgemek hedeflenir.

Keşif ve Tasarım Çalışmaları

Firmalar için gerekli olan veri merkezi ihtiyaçlarını tam olarak belirleyebilmek adına Doğuş Elektrik’in uzman ekibi, sahayı ziyaret ederek tüm projenin keşif çalışmalarını gerçekleştirir. Bu çalışmalar, en doğru çözümleri global standartlarda sunabilmek için büyük önem taşır. Keşif ve Tasarım Çalışmaları’nın hemen ardından, veri merkezi projelendirme aşamasına geçilir. Profesyonel teknik kadrosu pek çok farklı kritik senaryoyu değerlendirerek tasarımların güvence altında olduğundan emin olur.

Saha Uygulama, Kurulum ve Entegrasyon Çalışmaları

Keşif ve tasarım çalışmalarının hemen ardından veri merkezi uygulama, kurulum ve entegrasyon çalışmaları başlar. Birbirinden farklı ürünleri doğru entegre etmek bu çalışmanın anahtarlarından biridir. Doğuş Elektrik’in uzman ve tecrübeli saha ekipleri sayesinde bu süreç de başarı ile tamamlanır.  Saha Uygulama, Kurulum ve Entegrasyon Çalışmaları sırasında oluşabilecek en küçük hata, yanlış kurulum ve entegrasyon iş sürekliliğinin bozulmasına ve ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu nedenle bu sürecin tecrübeli ve alanında uzman ekiplere teslim edilmesi çok önemlidir.

Test ve Devreye Alma

Projelerin teslim edilmeden son ve en önemli adımlarından biri de Test ve Devreye Alma’dır. Doğuş Elektrikekipleri,kurulan sistemlerin hatasız ve kesintisiz bir şekilde çalışması için gerekli koşulların sağlandığını test eder. Yük bankaları ile tüm sisteme yükü verip sistemin bu yüke nasıl cevap verdiğini global standartlara uygun senaryolar çerçevesince (Level 3, 4, 5) test edilir. Testlerde ortaya çıkabilecek olası sorunlar düzeltilerek sistemin sorunsuz olarak çalışacağından emin olunur. Aynı zamanda, sistemde kontrol edilen tüm donanımların etiketlenmesi ve adreslenmesi önemlidir. Böylece sistemin herhangi bir karışıklık olmadan düzgün şekilde yönetilebildiğinden emin olunur. Bu adresleme, daha sonra yapılacak bakım ve onarım durumlarında zaman kazandırır ve verimliliğin artmasını sağlar.