Veri merkezleri içerisinde bulundurduğu çok sayıda sunucuyu 7/24 kesintisiz bir şekilde çalıştırarak veri depolama işlemini gerçekleştirirler. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kadar uzun süre bu kadar çok BT ekipmanının ve sunucunun çalışması inanılmaz boyutlarda bir ısı üretimine sebep olmaktadır. Veri merkezleri kapalı alanlar olduğu için oluşan bu ısı dışarıya çıkarılmadığı durumlarda sunucuların ve BT ekipmanlarının verimliliği büyük ölçüde zarar göreceği gibi belli bir süreden sonra hepsinde bozulmalar meydana gelmesi kaçınılmazdır.

İklimlendirme nedir işte tam olarak bu noktada devreye girmektedir; veri merkezlerindeki sıcaklığı ideal düzeyde tutarak içerisindeki ekipmanların sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde 7/24 en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

İklimlendirme neden gereklidir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere iklimlendirme veri merkezinin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için çok önemli bir ihtiyaçtır. İklimlendirme sistemleri olmadan sistem odalarının yada diğer bir değişle veri merkezlerinin uzun süre çalışabilmesi, içerisindeki BT ekipmanlarının ve sunucuların zarar görmemesi düşünülemez. Bu sebepler iklimlendirme sistemlerinin varlığını zorunlu kılarlar.

İklimlendirme sistemlerinin doğru uygulanması sonucu ortaya çıkacak çok farklı kazanımlarda mevcuttur.

Normal şartlar altında bir sistem odasında soğutma sistemleri giderlerin çok büyük bir kısmını oluşturur. Doğru bir iklimlendirme sistemi çalışması ile ortaya çıkan gider, çok büyük oranlarda azaltılabilir. Yalnızca 3 adımda Sistem Odası Enerji Maliyetlerinizi %30 Düşürebilirsiniz.

Aynı zamanda doğru bir iklimlendirme sistemi ile veri merkezindeki güç yönetimi çok daha iyi bir şekilde paylaştırılabilir. Elektrik tüketimini oldukça azaltan iklimlendirme sistemleri mevcut elektriğin sunuculara ve BT ekipmanlarına aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede sistemlerin verimliliği arttırılabilmektedir.

Doğa Dostu Sistem odaları mümkün.

Azalan maliyetler ve daha verimli güç yönetimlerinin dışarısında özellikle son günlerde daha da fazla önem kazanmaya başlayan doğaya zararı en az yani düşük karbon ayak izine sahip iklimlendirme sistemleri kullanılarak “yeşil” veri merkezleri oluşturulabilir.

İklimlendirme çeşitleri nelerdir?

İklimlendirme uygulamalarının pek çok çeşidi bulunsa da temel olarak 2 farklı seçenekte karşımıza çıkarlar: Sıvı kullanan soğutma sistemleri ve hava kullanan soğutma sistemleri.

Hava soğutma sistemleri, sıvı soğutma sistemlerine göre daha eski ve daha az verimli bir sistemdir. Aynı zamanda daha kolay bir sistem olduğu için sıvı soğutma sistemlerine göre daha ucuza mâl olurlar. Sıvı soğutma sistemleri havaya göre çok daha fazla teknik ve bütçesel problemlere neden olsa da sahip oldukları etkinlik ve verimliliğin çok yüksek olması ve daha iyi hedef soğutma uygulayabilmeleri sayesinde sıvı soğutma sistemleri de sıklıkla tercih edilirler.

Hava ve sıvı soğutma sistemlerini şimdi biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. İkisinin incelemesini bitirdikten sonra ikisinin bir arada kullanıldığı örnek bir hibrit iklimlendirme çalışmasından da bahsedeceğiz.

Hava soğutma sistemi nedir?

Isıyı dışarıya atarak sıcak havanın soğuk havaya dönüşmesini CRAC (Bilgisayar Odası Klimaları) adı verilen özel klima sistemlerini kullanarak sağlar. Hava soğutma sistemleri sıvı soğutma sistemlerine göre daha eski ve daha az verimli bir sistemdir.

CRAC’ler tüm odayı soğutmak amacıyla kullanılabileceği gibi kullanıcıların istekleri doğrultusunda özel bir rafı soğutacak ya da sadece bir sırayı soğutacak şekilde de oda içerisinde konumlandırılabilirler. Müşterilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bu tasarımlar hava soğutma sistemlerinin en yüksek verimlilikte ve istendiği şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Hava soğutma sistemlerinin verimliliğini arttırmak için ilk kullanılmaya başlandıkları günden bugüne kadar pek çok farklı yöntem geliştirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan çözümlerden birisi yüksek zemin çözümüdür.

Bu çözüme göre ortama hava girişini sağlayacak olan tüm fanlar odanın alt tarafına doğru çevrilir. Bu sayede soğuk havanın ağır, sıcak havanın daha hafif olması özelliğinden yararlanılır. CRAC’ler tarafından aşağıya doğru verilen soğuk hava odanın üst tarafında bulunan fanlar tarafından yukarıya doğru çekilerek oda içerisindeki sunucuların ve BT ekipmanlarının çalışabileceği en verimli sıcaklık sağlanmış olur. Oda içerisinde oluşan sıcak hava ise sistemden ayrı olarak daha yüksekte toplanır. CRAC’ler bu toplanan sıcak havayı soğutur ve döngüyü tekrarlamak için soğutulduktan sonra tekrardan alt tarafa yönlendirir. Ortaya çıkan ısı daha sonra tesisisin dışına aktarılır.

Yüksek zemin çözümünden daha fazla verimlilik sağlayan farklı yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en popüler olanı sıcak ve soğuk olmak üzere oda içerisinde farklı koridorlar oluşturmaktır. Bu sayede sıcak hava ve soğuk havanın daha iyi bir şekilde izole edilmesi sağlanır. Bu sistemde odaya soğuk hava girişini sağlayan tüm fanlar soğuk hava koridorlarına doğru bakar, daha sonrasında soğuk hava koridorlarına gelen bu hava egzozlar yardımı ile sıcak hava koridorlarında dolaştırılır. Daha gelişmiş ve detaylı tasarımlar ise sıcak ve soğuk havayı daha iyi izole etmek için raflar ve tavan arasındaki duvarları da içerebilir.

CRAC’ler aynı zamanda tüm odadaki sıcaklığı en optimal düzeyde tutmak yerine daha iyi hedef soğutma sağlaması açısından sadece belirlenmiş raflara, özel sunuculara fayda edecek şekilde de konumlandırılabilir. Bu yöntem daha iyi bir hedef soğutma sağladığı için daha verimli bir yöntemdir.

Her sistem odasının ihtiyaç duyacağı soğutma sistemi birbirinden farklıdır. data center için ideal soğutma sistemleri sistem odası içerisinde bulunan sunucuların sayısına, durumuna, kalitesine bağlı olarak değişebileceği gibi aynı zamanda veri merkezi tasarımına da tam olarak bağlıdır.

Amerikan İklimlendirme Mühendisleri Derneğinin Son verilerini İncelediniz mi?

Bu yüzden Doğuş Elektronik olarak siz değerli müşterilerimize veri merkezilerinizin sahip olabileceği her türlü problem konusunda çeşitli çözüm önerileri sunmaya çok önem veriyoruz. Tanışma toplantımızı gerçekleştirdikten sonra uzman ekibimizle veri merkezininin kurulacağı alana gelip keşfimizi yapıyor, keşfin ardından size farklı maliyet raporları çıkararak sizin en iyi verimi alacak olmanızdan emin oluyoruz. Tasarım ve uygulama ekibimizin sürekli koordineli çalışması ile sizler için en az masrafla en iyi şekilde çalışacak veri tabanlarını tasarlıyor, 34 yıllık tecrübemiz ile bunları sizler için uygulamaya geçiriyoruz. Mevcut veri tabanlarınız için de aynı özverili çalışmayı gösteriyor, veri merkezinden en üst düzey verimi alabilmeniz için size çok farklı çözüm önerileri sunuyoruz. Soğutma sistemlerinden tasarım değişikliklerine kadar varan bu çözüm önerilerimiz ile sizlerin memnun kalacağınızdan emin oluyoruz.

Sıvı tabanlı soğutma sistemleri nedir?

Sıvı tabanlı soğutma sistemleri hava tabanlı soğutma sistemlerine kıyasla çok daha modern ve çok daha etkili bir sistemdir. Aynı zamanda çok daha fazla teknik ve bütçesel probleme sebep olan bu soğutma türü, sahip olduğu verimlilik ve çok daha başarılı hedef soğutma kapasitesi sayesinde sistem odaları için vazgeçilmez bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Sıvı tabanlı soğutma sistemlerinde içerideki fazla sıvıyı dışarıya taşıma görevi soğutucu sıvılardadır. Soğutucu sıvılar istenen bölgedeki fazla ısıyı alarak bu ısının tesis dışına çıkarılması görevini görürler.

Sıvı tabanlı soğutma sistemlerinin hava soğutma sistemlerine göre daha etkili olmasının başlıca iki sebebi vardır; Bunların ilki suyun havaya göre 25 kat daha iyi bir ısı iletkeni olmasıdır. Bu sayede fazla ısıyı havaya göre çok daha kolay bir şekilde taşıyabilirler. Bir diğer sebep ise suyun ısı kapasitesinin havaya göre dört kat daha fazla olmasıdır. Isı kapasitesi havaya göre 4 kat daha fazla olan su, sıcaklığının artması için 4 kat daha fazla ısıya ihtiyaç duymaktadır.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere sıvı tabanlı soğutma sistemleri hava tabanlı soğutma sistemlerine göre daha kompleks bir yapıya sahiptir ve daha çok altyapı hazırlığı gerektirir. Alanında uzman ekibimiz bu konuda da sizlere yardımcı olmakta ve hava ve soğutma sistemlerinin gerektiği miktarda, gerektiği yerlerde kullanılması konusunda en iyi kararları vermektedir. Bu sayede sizlere daha farklı maliyet planları çıkarabildiğimiz gibi her koşulda en iyi hizmeti sunmaya devam etmekteyiz.

Şimdi hava ve sıvı soğutma sistemlerinin bir arada kullanıldığı örnek bir durumdan bahsedelim.

Sistem odası keşif cta görseli
Sistem Odası Sağlığınızı Kontrol Ettirdiniz mi?

Örnek bir veri merkezi/sistem odası iklimlendirme çalışması

Veri merkezi yada sistem odası içerisinde konumlandırılmış CRAC’lerdeki fanlar BT ekipmanlarının ve sunucuların ürettiği fazladan ısıyı BT ekipmanlarından ve sunuculardan alıp CRAC’lere geri taşıma işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sistemler genel olarak sürekli aktif olan sistemlerdir.

Ortamdaki soğutucu kompresörler ise yüksek dış ortam sıcaklıklarında ısıyı atmosfere aktarmak için sistemde kullanılan soğutucu akışkanların sıcaklığında ve basıncında değişikliklere gider. Soğutucu kompresörler soğutma sistemlerinin genelde en fazla elektrik tüketen parçasıdırlar.

Soğutulmuş su veya soğutucu sıvı sistemlerinde pompalar oda içerisindeki sıcaklığı emmiş olan su veya sıvıların sistem odasının dışına yani dış ortama taşınmasını sağlarlar.

Bu sistem ve benzeri sistemler sayesinde mevcut olan soğutma sistemleri bir arada kullanılarak sistem odaları için en ideal iklimlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Buradaki amaç iklimlendirmenin verimliliğini en üst noktaya taşımak ve maliyeti en düşük fiyata çekmektir. Soğutma sistemlerinin doğru bir şekilde konumlandırılması ve doğru bir şekilde kullanılması soğutma maliyetlerini inanılmaz derecede düşürecektir.

Veri merkezi içerisinde dış ortam koşulları değiştikçe soğutma sistemlerinin çalışma şekli değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin mekanik soğutma yalnızca dış ortam sıcaklığının iç ortam sıcaklığından fazla olduğu koşullarda gereklidir. Aksi bir durum olduğunda yani dış ortam sıcaklığı iç ortam sıcaklığından düşük olduğu zamanlarda soğutma kompresörlerinin çalışmasına gerek yoktur. Soğutma sistemlerindeki en fazla elektrik tüketimini gerçekleştiren ekipmanın soğutucu kompresörler olduğu düşünüldüğünde soğutma sistemlerinin bu şekilde duruma adapte olması kullanıcı açısından çok büyük bir avantaj haline dönüşmektedir.

Doğuş Elektronik olarak bizler sizlere nasıl bir hizmet sunuyoruz?

Doğuş Elektronik olarak bizler alanında uzman 65 kişilik ekibimiz ile mevcut veri merkezleriniz için en doğru iklimlendirme sistemlerini seçmede sizlere yardımcı oluyoruz. 34 yıllık tecrübemizi kullanarak sizler için en az maliyetle en yüksek verimi sağlayacak ürünleri seçiyor, bu ürünlerin veri merkezi içerisindeki yerleştirmelerini yaparak bu ürünlerden en yüksek verimi almanızı sağlıyoruz. İklimlendirme sistemlerimizin kalitesi ve doğru tasarlanmış bir veri merkezi ile soğutma giderlerinizi oldukça azaltıyoruz. Aynı zamanda isteğinize bağlı olarak sizler için daha doğa dostu olan, karbon izi düşük iklimlendirme sistemleri konusunda da yardımcı oluyoruz.

Eğer projeniz sıfırdan bir veri merkezi tasarımı gerektiriyorsa, bu noktada arazi tespitlerinden başlayarak baştan sonra hizmet anlayışımızla yanınızdayız. Tanışma toplantımızın hemen ardından özverili bir çalışma göstererek sizlerle alanı ziyaret ediyor ve data center’ınız için en uygun konumu seçiyoruz. Konumun seçilmesinin hemen ardından alanında sertifikalı uzman ekibimizle keşif çalışmalarımızı gerçekleştiriyor ve projelendirme aşamasına geçiyoruz. Projelendirme aşamasında size farklı maliyet raporları sunarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda en uygun sçenekleri belirliyoruz.

Veri merkezinizin tasarımını en uygun şekilde yaparak, alan veriminin mümkün olan en yüksek seviyede olacağından emin oluyoruz. Projeyi uygulamaya geçirdikten sonra getirdiğimiz yük bankaları ile sisteme yük testleri yapıyoruz. Tamamı uluslararası standartlarda gerçekleşen bu testlerimiz ile sistemin bu yüklere nasıl tepki vereceğini gözlemliyor ve her duruma karşı testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Testleri başarı ile geçen veri merkezinizi sizlere memnun kalacağınızdan emin bir şekilde teslim ediyoruz.

En doğru tasarım ve iklimlendirme sistemleri ile maliyetleri düşürüyor uzun yıllar boyunca kesinti süresi olmaksızın 7/24 çalışan veri merkezlerinizi size teslim ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu testlere ve alanında uzman ekibimizin çalışmalarına güvenerek sizin memnun ayrılacağınızdan emin oluyoruz.

Daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret ederek çalışma planımızın tüm aşamalarını daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Bize ulaşın

İhtiyacınız olan çözüm doğrultusunda uzman ekibimizden daha detaylı bilgi almak için bir tanışma ve proje toplantısını hemen sizler için ayarlayabiliriz. İklimlendirme Nedir yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Bizlere ulaşmak için sales@dogussaha.com email adresini, 0212 222 8989 telefon numarasını ve sitemizin iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. Bizleri linkedin’de takip etmenizi çok isteriz. Güncel pek çok konudan haber olmanızı sağlıyoruz.