HVAC Nedir: HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) bir veri merkezinin, sistem odasının yada yükümlü olduğu yapının normal şartları neyse o değerlerde çalışmasını sağlar. Kısaca, HVAC Sistemleri: Hava akımını, ısıyı, nemi ve iklim için gerekli olan tüm koşullarını kontrol eden sistemlerdir. 

HVAC; yapısal kablolama, yangın söndürme, güvenlik, güç, veri depolama gibi diğer sistemlerle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmalıdır yani tüm projelendirmenin göbeğinde ele alınması gereken çok ama çok önemli bir konu. 

Örnek vermek gerekirse: Herhangi bir obje hava akışını değiştirebilir, herhangi bir donanım ısı ve nem oluşturabilir, dolayısıyla değerlerin değişmesi sistemlerin fazla yada doğru çalışmamasına neden olur. PUE değeriniz değişkenlik gösterirse enerji maliyetleriniz ciddi şekilde etkilenecektir…  

HVAC sistemleri yapıların enerji harcamalarının %60’ kadarını oluşturabilir.  HVAC Sisteminin PUE değerinizi nasıl etkileyebileceğini enerji verimliliği videolarımızda anlatıyoruz. 

HVAC Sistemi Neyi Kapsar?

Evet başlık olarak ısıtma, havalandırma, iklimlendirme olarak niteledik ancak bu nitelemeleri biraz daha açmak istiyoruz. 

ISI: Hvac sistemi ısı üretmek veya ortam sıcaklığındaki ısıyı değiştirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Sıvı tabanlı soğutma ve Hava tabanlı soğutma konularına iklimlendirme nedir  yazımızda değinmiştik. Ayrıca gerektiğinde fosil yakıtlar yada radyasyon da ısınma konusu içerisine alınabilir. 

Unutmamak gerekir ki ısı konusu içinde değerlendireceğimiz ısınma; veri merkezi ve sistem odaları için asıl dikkat edilmesi gereken konu değil. Bu noktada daha çok cihazlarla birlikte gelen optimal ısı ve nem düzeylerinin sağlanması şartı çok önemli. Onlarca bazen binlerce cihaz bir arada çalıştığında ortamdaki dengeyi değiştiriyor. 

Bu noktada daha önce paylaştığımız bir linkedin article’ımıza göz atmanızı isteriz: Makalede veri merkezleri için optimal ısı düzeyi ile ilgili yeni yapılan araştırmalara yer veriyoruz. Sistem Odası Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı Yazımız. 

Havalandırma: HVAC sisteminde havalandırma iklimlendirme ve ısıtmadan ayrıca olarak ele alınır ancak elbette her iki mekanizma ile birlikte çalışır. Ortamın ısısını ve nemini ayarlarken hava akışının sağlanması çok önemli bir konudur. 

Havalandırma veri merkezi yada sistem odasının HVAC sistemleri stratejisine göre yerini alır. Bir not düşmek isteriz: Depolar, soğuk hava depoları, alışveriş merkezleri, havalimanlarında da farklı stratejilerde havalandırma konusu değerlendirilebilir. 

İklimlendirme:  HVAC sistemlerinde Isı ve havanlandırmanın doğrudan bağlı olduğu madde aslında iklimlendirmedir çünkü bu iklimlendirme çeşitli ekipmanlar içeriyor. Daha önce belirttiğimiz gibi hava ile yada sıvı ile soğutma yapılabilir ayrıca soğutma cihazları enerjilerini fosil yakıtlardan yada son yıllarda çok  önemli bulduğumuz yeşil enerji kaynaklarından da alabilir. 

Not: Yeşil Veri Merkezi yazımızı mutlaka okumalısınız. 

Havalandırma sistemleri ile birlikte çalışan iklimlendirme cihazları; ısı nem kontrolleri, havanın filtre edilmesi gibi konularda çalışır. Tüm BT altyapısının çalışabilmesi için büyük ölçüde önemlidir. Buradaki sistemin eski olması PUE değerlerinizde oynamaya sebep olabilir. 

HVAC Sistem Sağlığınızı kontrol ettirmek ister misiniz? 

Kısaca,  İklimlendirme nedir? Sorusunun cevabını vermek istersek  veri merkezlerindeki sıcaklığı ideal düzeyde tutarak içerisindeki ekipmanların sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde 7/24 en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Veri Merkezi dışında örneğin bir Hastane, Fabrika, Soğuk Hava Deposu, Okul yada AVM için hava filtreleme ve diğer konularda da HVAC sistemlerinin kalbi olarak görev alır. 

HVAC ve Enerji Verimliliği 

Yukarıdaki bölümlerde enerji verimliliği konusuna bir parça değindik ancak biraz daha detaylandırmak istiyoruz bu başlığımız altında.

Gece gündüz ayarı, zamanlama programları, basınç dengelemeleri gibi detay ayarlar enerji maliyetlerinize doğrudan yansıyacak ayrıca bunun yanında optimal çalışma ortamı sağladığından donanımlarınızın ömrüne de etki edecektir. 

Belirli saatlerde çalışmayan işletmelerde mekanizmanın kapalı olması yada asgari düzeyde çalışması, sensörler aracılığıyla güç kontrolünün yapılması çok kıymetli hvac otomasyonu konuları. 

HVAC sistemi nedir sorusuna yanıt aradığımız bu blog yazımızda temel bazı konulara değinmeye çalıştık. HVAC Sistemleri ile ilgili tüm projelendirmelerinizde en baştan en sona yanınızdayız.